کد مطلب: 88129 تعداد بازدید: ۲۵۹

طرح نامه اجمالی پایان نامه های سطح 3 اولین ورودی های طلاب مرکز تخصصی رسول اکرم«ص» بررسی شد

یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۹:۳۹
معاون پژوهش مرکز تخصصی رسول اکرم«ص» اردبیل از بررسی طرح اجمالی پایان نامه های سطح 3 اولین ورودی های طلاب این واحد آموزشی خبر داد.

     به گزارش خانم حکیمه نوری معاون پژوهش مرکز تخصصی رسول اکرم«ص» اردبیل - طرح نامه اجمالی پایان نامه های سطح 3 اولین ورودی های طلاب مرکز تخصصی رسول اکرم«ص» در رشته تفسیر و علوم قرآن در شورای علمی پژوهشی این واحد آموزشی که متشکل از اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی می باشد مورد بررسی قرار گرفت.

      وی گفت: در این جلسه از تعداد 6 طرحنامه، 4 طرح اجمالی تصویب و تعداد 2 طرح تفصیلی نیز مشروط بر اصلاحیه پیشنهادی از طرف شورای پایان نامه نویسی مورد تأیید قرار گرفت.