کد مطلب: 82519 تعداد بازدید: ۱۳۶

استاد مدرسه علمیه الزهراء«س» خلخال گفت:

مخاطبان اصلی ترویج سبک زندگی اسلامی، جوانان انقلابی است

پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۱:۲۸
خانم حبیبه شاهنده در بیان اهمیت مشارکت طلاب در عملیاتی کردن بیانیه گام دوم انقلاب گفت: مخاطبان اصلی رهبر معظم انقلاب در ترویج سبک زندگی اسلامی جوانان مؤمن انقلابی است.

      به گزارش خانم رقیه یوسفی معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهراء(س) خلخال - در سومین نشست پژوهشی از سلسله نشست های تبیین بیانیه گام دوم انقلاب، خانم حبیبه شاهنده مدیر این واحد علمی تربیتی؛ در بیان اهمیت مشارکت جوانان مومن بخصوص طلاب، در عملیاتی کردن بیانیه گام دوم انقلاب گفت: مخاطبان اصلی رهبر معظم انقلاب در تبیین و ترویج سبک زندگی اسلامی، جوانان مؤمن انقلابی می باشد.

      وی به هفتمین محور و سرفصل از محورهای هفتگانه بیانیه گام دوم انقلاب امام خامنه ای اشاره کرده و گفت: سبک زندگی اسلامی از جمله مباحثی است که امام خامنه ای از سال 91 به طور مستمر، بویژه در جمع جوانان در دیدارهای مختلف برآن تأکید داشته اند و بیشتر، جوانان مؤمن و نخبه را مخاطبان اصلی قرار داده اند.

      خانم شاهنده به بیان اقسام سبک زندگی از منظر امام خامنه ای اشاره کرده و گفت: سبک زندگی توحیدی که دستورات الهی در صدر آن قرار دارد و مورد تأیید آیات الهی و روایات می باشد بایستی مصادیق آن را از متون دینی گرفته و در اختیار تشنگان معرفت قرار داد.

      مدیر مدرسه علمیه الزهراء(س) خلخال در پایان به سؤالات تعدادی از طلاب حاضر در نشست پاسخ دادند

بیان مؤلفه های دینی سبک زندگی اسلامی به نشست دیگری موکول شد.