کد مطلب: 82442 تعداد بازدید: ۱۴۴

مدیر مدرسه علمیه ثامن الحجج«ع» پارس آباد:

انسان آگاه و عالِم، در همه امور سعی بر ارتباط با معبود خویش دارد

سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۰:۵۱
خانم زینب دیندار با اشاره به اهمیت نماز و ارتباط انسان با خدا گفت: انسان آگاه و عالِم در همه امور توکل به خدا داشته و سعی بر ارتباط با معبود خویش دارد.

       به گزارش خانم سارا جاهد معاون فرهنگی تبلیغی مدرسه علميه ثامن الحجج(ع) پارس آباد، در مراسم جلسه اخلاق طلاب، خانم زينب ديندار مدير این واحد علمی تربیتی با تأکید بر اهمیت نماز و ارتباط با خدا گفت؛ انسان آگاه و عالِم در همه امور توکل به خدا داشته و سعی بر ارتباط با معبود خویش دارد.

        وی اهمیت نماز را متصل نمودن روح انسان به مبدأ هستی بخش دانسته و گفت؛ نماز روح و جان آدمی را زنده و با نشاط و آرام می سازد و او را برای انجام سایر تکالیف و وظایف فردی و اجتماعی آماده می کند.

       خانم زينب ديندار به اهداف مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نماز اشاره کرده و خاطر نشان کرد؛ از اهداف نماز خواندن، یاد و ذکر خداوند، عبودیت و بندگی و تواضع در پیشگاه ربوبیت و شادابی روح انسان می باشدکه بدون اقامه نماز در زمان معین این اهداف تأمین نمی گردد.

       مدير مدرسه علميه ثامن الحجج(ع) طلاب را به اقامه نماز اول وقت سفارش کرده و افزود: ما انسانها فقیر و محتاج خدای متعال هستیم و بایستی با برقراری ارتباط با خدای بی نیاز و مبدأ قدرت و کمال، نیاز خود را برطرف نمائیم که غفلت و فراموشی یاد خدا، موجب انحرافات در مسیر زندگی می شود.