کد مطلب: 82315 تعداد بازدید: ۱۹۵

استاد حوزه علمیه الزهراء«س» خلخال:

نگارش علمی از ارکان فنی پژوهش است

شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۱:۲۶
خانم رقیه یوسفی با اشاره به اهمیت نگارش علمی در پژوهش روشمند، نگارش علمی را از ارکان فنی پژوهش دانست.

    به گزارش رابط خبری مدرسه علمیه الزهراء(س) خلخال در دومین کارگاه علمی پژوهشی که در راستای مهارت افزایی طلاب مشمول تدوین مقالات پایانی برگزار شد خانم رقیه یوسفی- معاون پژوهش این واحد آموزشی در بیان اهمیت نگارش علمی در انجام پژوهش روشمند گفت: نگارش علمی از ارکان فنی پژوهش به شمار می رود.

       وی به شاخصه های نگارش علمی در تدوین متون پژوهشی اشاره کرده و گفت: یک پاراگراف علمی،  از یک جمله اصلی و حداقل سه جمله پشتیبان تشکیل می شود که گاهی ممکن است جملات پشتیبان بیش از سه مورد نیز باشند و این جملات پشتیبان به عنوان مؤیدات جمله اصلی و جهت اقناع مخاطب  بکار برده می شوند.

       خانم یوسفی در ادامه به ضرورت تبدیل جملات در قالب نقل قول مستقیم به جملات غیر مستقیم در پژوهش روشمند اشاره کرده و افزود: اگر برای تدوین متون پژوهشی، جملات را در قالب نقل قول مستقیم آورده  و ارجاع دهی داشته باشیم این کار به لحاظ پژوهشی اهمیت و ارزش نخواهد داشت لکن زمانی که این جمله ها در قالب نقل قول غیر مستقیم درآیند می توان چنین فعالیتی را پژوهشی و دارای اهمیت خواند.

       استاد مدرسه علمیه الزهراء(س) در پایان به بیان مثال هایی از پاراگراف نویسی و تبدیل جمله مستقیم به جمله غیر مستقیم پرداخته و به سؤالات طلاب پاسخ گفت.