کد مطلب: 60891 تعداد بازدید: ۲۹۱

در مدرسه علميه ثامن الحجج«ع» پارس آباد برگزار شد؛

مراسم جزء خواني پنجمین روز از ماه مبارک رمضان

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۰:۴۵
مراسم جزء خواني پنجمين روز ماه مبارك رمضان در مدرسه علميه ثامن الحجج(ع) شهرستان پارس آباد برگزار شد.

به گزارش خانم سارا جاهد معاون فرهنگی –تبلیغی مدرسه علميه ثامن الحجج(ع) شهرستان پارس آباد، مراسم جزء خواني پنجمین روز از ماه مبارک رمضان در این مدرسه علميه برگزار شد.

خانم نسرین صادقی – استاد مدرسه علميه ثامن الحجج(ع) با اشاره به دلایل تعیین روزه بعنوان یک عمل عبادی گفت؛ گرچه تمامی اعمال و رفتار از باور انسان سرچشمه می گیرد اما خود این اعمال نیز در رشد و بارور شدن همان باور موثر است لذا روزه نیز در رشد روحی انسان موثر می باشد.

وی با اشاره به اهميت و منزلت ماه مبارک رمضان و شبهای قدر افزود؛ برای ورود به اين ماه آمادگی هایی لازم است که در طول ماه های رجب و شعبان با سفارشات ویژه بر انجام اعمال مستحبی، فراهم شده است.

خانم صادقی به تاثیرات روزه بر روح انسان اشاره كرده و خاطر نشان كرد؛ تاثیر روزه بر روح انسان از قاعده تاثیر عمل بر رفتار انسان نشات می گیرد لذا عمل و رفتار انسان تابع باورهاي او بوده و همین باور باعث می شود که عمل، با کیفیت بهتری صورت بگیرد.

استاد مدرسه علميه ثامن الحجج(ع) با تأكيد بر اهميت شبهاي قدر گفت: خداوند متعال از بنده خود خواسته که با روزه به استقبال شبهای قدر برود چرا که روزه و اعمال عبادی که در این ماه به آن سفارش شده است، قدرت عظیمی در رشد روحی انسان به وجود می آورد.

وي خاطر نشان كرد؛ در ماه مبارك رمضان میل انسان به گناه کمتر شده لذا گرایش به سمت امور معنوی و کارهای خوب افزون می گردد.