کد مطلب: 30070 تعداد بازدید: ۱۲۸۰

در مدرسه علميه الزهراء«س» اردبيل برگزار شد

كارگاه آموزشي پيشگيري از اعتياد ويژه مبلغين

چهارشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۳:۱۲
معاون فرهنگی – تبليغی مدرسه علمیه الزهراء(س) اردبیل از برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه تبلیغ با سخنرانی کارشناس سازمان بهزیستی خبر داد.

          به گزارش سميرا رستمي –معاون فرهنگي، تبليغي مدرسه علميه الزهراء(س)، ابوالفضل  کبیری - کارشناس سازمان بهزیستی استان اردبيل با اشاره به فلسفه حرمت مواد مخدر در اسلام گفت: شریعت اسلام حفظ عقل و سلامت آن را یکی از مقاصد و اهداف عالی دستورهای شرعی مورد توجه قرار داده و هر گونه عمل و رفتاری را که به زوال آن می انجامد.

          وی نظام روانشناختی و عوامل شخصیتی را سرچشمه اعتیاد قلمداد نموده و افزود: راهکار مقابله با اعتياد مهارت صحیح زندگی کردن همچون آگاهی است.

          ابوالفضل کبیری موقعیت خانوادگی و عوامل پیرامون خانوادگی را نيز از جمله عامل گرایش به مواد مخدر دانست و افزود: عواملی چون کمبود محبت در خانواده، تبعیض در بین فرزندان و... را می توان جزو عوامل سوق فرد به اعتیاد دانست.

          كارشناس سازمان بهزيستي خاط نشان كرد: باورهای اعتیادآور شادی را به ناشادی تبدیل می کند و درمان ناشادی با اعتیاد باعث مسمومیت می شود.