کد مطلب: 14467 تعداد بازدید: ۱۴۳۴

بیانیه مدیر و کارکنان ، اساتید و طلاب مدرسه علمیه الزهرا «س» در خصوص محکوم کردن حکم اعدام شیخ نمر

بیانیه مدیر و کارکنان ، اساتید و طلاب مدرسه علمیه الزهرا «س» در خصوص محکوم کردن حکم اعدام شیخ نمر

شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۵:۰۴
بیانیه مدیر و کارکنان ، اساتید و طلاب مدرسه علمیه الزهرا «س» در خصوص محکوم کردن حکم اعدام شیخ نمر
درحالیکه جهان اسلام باتوطئه های استبدادگران، روز به روز شاهد دردها وخونریزی های ناحق مظلومان است، بازهم رژیم خیانت پیشه آل سعود داغ ننگ دیگری رابرای کمک به مستکبران برپیشانی خود حک نمود. صدور حکم اعدام برای شیخ نمر وهمراهانش در محکومیت شیعیان وکمک به شعله ور نمودن آتش اختلاف بین شیعه وسنی ، اقدام ننگ آمیز دیگری درادامه توطئه های خبیثانه ی این رژیم بوده و شاهدی است.
آشکار برنقض "آزادی بیان " ادعاشده توسط شیطان بزرگ ومدعیان ظاهری "حقوق بشر".
مدیر،کارکنان، اساتید وطلاب مدرسه ی علمیه خواهران الزهراء اردبیل، انزجار ونفرت خودرااز این حکم ناعادلانه وظالمانه ابراز داشته واز مسئولان دیپلماسی کشور این درخواست رادارد که نسبت به لغو این حکم اقدام نمائید.