کد مطلب: 14183 تعداد بازدید: ۵۲۱

برگزاري كلاس اخلاق با سخنراني مدير حوزه علميه ثامن الحجج عليه السلام

برگزاري كلاس اخلاق با سخنراني مدير حوزه علميه ثامن الحجج عليه السلام

سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۴:۲۰
برگزاري كلاس اخلاق با سخنراني مدير حوزه علميه ثامن الحجج عليه السلام
با همت معاون فرهنگي ، سركار خانم سارا جاهد در تاريخ 8/7/93 با تعدادي از طلاب كلاس اخلاق توسط مدير حوزه علميه ، سركار خانم زينب ديندار در سالن اجتماعات حوزه علميه ثامن الحجج (ع) برگزار شد.
بنا به گزارش معاون فرهنگي ، خانم دينداردر ابتداي سخنراني خود به طلبه ها بيان كردند  :انسانيت هرگز به قالب ويا به جسم ما اطلاق نمي شود ،جوهره هستي ما الهي است شما روحي هستيد با يك جسم ، نه اين كه جسمي بايك روح ، شما موجودي مادي نيستيد كه از تجربه هاي الهي و معنوي برخوردار باشيد، بلكه مخلوقي هستيد كه با تجربه هاي مادي سروكارداريد .
ايشان در طي سخنراني خود به طلاب افزودند:  همه ما بايد براي طلبه شدن برنامه علمي و عملي داشته باشيم وبه چند تاي آنها اشاره كردند
1- طريقه مباحثه كردن 2- راههاي نجات از دست شيطان 3- دقت كردن به خوراك وپوشاك
ودر آخر جلسه هم اشاره اي به حضوربه موقع طلاب در جلسه اخلاق وبرنامه هاي فرهنگي و ساعات فرهنگي واز طلاب خواست در طرحهاي فرهنگي همكاري داشته باشند و شئونات طلبگي ونظم وانضباظ در حوزه را رعايت نمايند .