کد مطلب: 14176 تعداد بازدید: ۵۴۷

برگزاري كارگاه روش تحقيق دركتابخانه

برگزاري كارگاه روش تحقيق دركتابخانه

سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۴:۴۸
برگزاري كارگاه  روش تحقيق دركتابخانه
با همت معاون پژوهش، سركار خانم ليلا صالحي در روز سه شنبه مورخه 8/7/1393 در كتابخانه حوزه علميه ثامن الحجج (ع) با تعدادي از طلاب كارگاه روش تحقيق برگزار شد.
بنا به گزارش معاون پژوهش كارگاه روش تحقيق با هدف ارتقاء توان پژوهشي طلاب و تشويق طلاب به امور پژوهش و تحقيق جهت پيشبرد اهداف پ‍ژوهشي وآشنايي بيشتر طلاب با منابع پ‍ژوهشي ونيز نمايه نشريات اولين كارگاه پژوهشي در كتابخانه حوزه علميه برگزار شد در اين كارگاه ضمن معرفي منابع مرجع واصلي ونيز طريقه رجوع به منابع مرجع ومنابع پژوهشي معرفي شد . در ادامه به طلاب فرصت رجوع به منابع داده شد تا ضمن آشنايي با كتب مربوطه از استفاده صحيح آن اطمينان حاصل شود .