کد مطلب: 12360 تعداد بازدید: ۳۲۶

برگزاري مصاحبه ورودي سال 93 حوزه علميه ثامن الحجج (ع)

رگزاري مصاحبه ورودي سال 93 حوزه علميه ثامن الحجج (ع) پارس آباد

دوشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۶:۰۱
برگزاري مصاحبه ورودي سال 93 حوزه علميه ثامن الحجج (ع) پارس آباد
بنا به گزارش معاونت فرهنگي خانم جاهد از تاريخ 28/2/93 تا 30/2/93 در ساختمان اداري حوزه علميه مصاحبه داوطلبين سال1393  برگزار گرديد.