کد مطلب: 11429 تعداد بازدید: ۳۴۶

برگزاري مسابقات مرحله نهايي شهيد مطهري

شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۱۶:۳۰
برگزاري مرحله نهايي مسابقات كتابخواني مطهري
برگزاري مرحله نهايي مسابقات كتابخواني شهيد مطهري (ره) با ميزباني حوزه علميه ثامن الحجج (ع) شهرستان پارس آباد وبا شركت تمامي حوزه هاي علميه خواهران استان اردبيل در مورخ 30/11/92 در ساعت 11 صبح برگزارگرديد