کد مطلب: 10835 تعداد بازدید: ۳۷۴

برگزاری جلسه اخلاق با اساتید و کادر توسط استاد صفایی بوشهری در مدرسه علمیه الزهرا «سلام الله علیها» اردبیل

برگزاری جلسه اخلاق با اساتید و کادر توسط استاد صفایی بوشهری در مدرسه علمیه الزهرا «سلام الله علیها» اردبیل

دوشنبه ۹ دى ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۷:۳۵
برگزاری جلسه اخلاق با اساتید و کادر توسط استاد صفایی بوشهری در مدرسه علمیه الزهرا «سلام الله علیها» اردبیل
 
استاد صفایی بوشهری در این جلسه اخلاق برای استاد حوزه علمیه چند ویژگی را بیان کردند   و توصیه نمودند هر استادی باید خود را به این خصوصیات متخلق کند.
1-      دَعی الی الله. یعنی اینکه ما در حوزه استاد شدیم این است که خدا را تبلیغ کنیم تا مردم با شناخت درست، خدا را یاد کنند و عبادت نمایند. و این آیه بیانگر این است که انسان قبل از اینکه تدریس کند باید خودش را به سوی خدا دعوت کند و بعد در حین تدریس شاگرد را به سوی خدا دعوت کند یعنی هر دو الی الله باشد اول دعی نفسه الی الله و بعد دعی الی الله یعنی همه را دعوت به خدا کند.
2-      تربیت یعنی پرورش استعداد معنوی و درسی طلاب
3-      الگو بودن مربی برای متربی به این صورت که شاگرد نباید بتواند ایرادی بر استاد خود بگیرد، نه در گرفتار، نه در پوشش و نه در رفتار
4-      تلقین خودباوری به شاگرد
5-      عدم القاء مشکلات خود به طلبه
6-      اعتدال در محبت
7-      ایجاد روحیه خدا ترسی در طلاب
8-      تبیین جوانی و نوجوانی برای طلبه
9-      تبیین و توضیح ذی طلبگی برای طلاب
10-  آشنایی با ترفندهای تهاجم فرهنگی