کد مطلب: 10827 تعداد بازدید: ۳۵۱

جلسه ي اخلاق با حضور حضرت استاد صفايي بوشهري

یکشنبه ۸ دى ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۲۲:۴۸
به همت  خانم سارا جاهد معاونت فرهنگي حوزه ي علميه ي ثامن الحجج(عليه السلام) شهر پارس آباد روز يكشنبه مورخ 1392/10/08 جلسه ي اخلاق با حضور استاد صفايي بوشهري برگزار گرديد.
در اين جلسه حاج آقا صفايي بوشهري در ابتدا سخن خويش را با يك حديث از امام حسين(عليه السلام) شروع كردند ايشان فرمودند: امام حسین علیه السلام فرمودند:
«لا یأمن یوم القیامة إلا من خاف الله فی الدنیا؛
هیچ كس روز قیامت در امان نیست، مگر آن كه در دنیا خدا ترس باشد».
وي افزود: طلاب بايد از گناهاني مانند غيبت، تهمت، سخن چيني و... به دور باشند و دست به اين گناه آلوده نكنند چون كسي كه مثلاً غيبت مي كند بدهكار است و از كسي كه غيبت شده آن شخص طلبكار است و چوت طلبكار است خداوند در قيامت حسنات بدهكار را به طلبكار مي دهد.
حاج آقا صفايي بوشهري ادامه داد: ما طلبه ها بايد در خفا بيشتر از آشكارا از خداوند بترسيم چون طلبه بايد حضور خداوند را در خلوت لمس كند و بايد در خلوت با خداوند انيس باشد.
وي اضافه كرد: سرچشمه ي تمام گناهان: تكبر، حرص و حسد است.و در ادامه فرمودند: شخصي بر حضرت صادق(عليه السلام) وارد شد و گفت:
8 مسئله از شما آموختم فرمودند: آن را بيان كن بدانم:
اول: ديدم هر دوستي را كه در زمان مرگ از دوستش جدا مي شود، پس سعي كردم همتم را در چيزي بكار برم كه تركم نمي كند و مونس تنهائي من است و آن كار خير است.
امام صادق(عليه السلام) فرمودند: احسنت و الله
دوم: ديدم افرادي را كه به حسب و مال و فرزند و اين گونه چيزها افتخار مي كنند، و من بزرگترين فخر را در گفته ي خداي متعال ديدم كه فرمود: «در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست»(حجرات/13) پس سعي كردم نزد خداي متعال گرامي باشم.
امام صادق(عليه السلام) فرمودند: احسنت و الله
سوم: ديدم بيهودگي مردم و خوشگذراني آنها را و شنيدم فرموده خداي متعال را«و اما كسي كه از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد، و نفس خود را هوس باز داشت... پس جايگاه او همان بهشت است».(نازعات/41) پس سعي كردم بيهودگي را از خود دور كنم تا آنكه در فرمانبري خداي متعال مستقر باشم.
امام صادق(عليه السلام) فرمودند: احسنت و الله
چهارم: ديدم هر كس هرگاه چيز گرانبهائي دارد سعي د رحفط آن مي نمايد و فرموده خداي متعال را بياد آوردم كه فرمود: «كيست آن كس كه به خدا وامي نيكو دهد تا نتيجه اش را براي وي دو چندان گرداند و او را پاداشي خوش باشد؟»(حديد/11) پس دو چندان شدن را دوست داشتم و هيچ كس را نگهدارنده تر از او نديدم و هر چيزي را كه گرانبها ديدم به او سپردم تا ذخيره روز احتياجم به او باشد.
امام صادق(عليه السلام) فرمودند: احسنت و الله
پنجم: ديدم حسادت مردم را بيكديگر در روزي و فرموده خداي متعال را ديدم كه «ما وسايل معاش آنان را در زندگي دنيا ميانشان تقسيم كرده ايم، و برخي از آنان را از نظر درجات، بالاتر از بعضي دگر قرار داده ايم تا بعضي از آنها بعضي ديگر را در خدمت گيرند، و رحمت پروردگار تو از آنچه مي اندوزند بهتر است».(زخرف/32) پس به هيج كس حسد نبردم و بر از دست دادن هيچ چيز تأسف نخوردم.
امام صادق(عليه السلام) فرمودند: احسنت و الله
ششم: در دنيا دشمني افراد را به يكديگر و عقده و كينه هائي كه در سينه هاي آنهاست را ديدم و فرموده ي خداي متعال را شنيدم كه فرموده: «در حقيقت، شيطان دشمن شماست، شما نيز او را دشمن گيريد»(فاطر/6) پس بجاي دشمني با ديگران بدشمني با شيطان پرداختم.
امام صادق(عليه السلام) فرمودند: احسنت و الله
هفتم: سختي و كوشش مردم را در بدست آوردن روزي ديدم و فرموده ي خداي متعال را شنيديم كه «و جن و انس را نيافريدم جز براي آنكه مرا بپرستند. از آنان هيچ روزي نمي خواهم، و نمي خواهم كه مرا خوراك دهند. خداست كه خود روزي بخش نيرومند استوار است».(ذاريات/56)
و دانستم كه وعده و قول خداي متعال راست است و به وعده ي او آرامش گرفته و راضي بقولش شدم و بر آن چيزي كه از او بر منست پرداختم.
امام صادق(عليه السلام) فرمودند: احسنت و الله
هشتم: مردمي را ديدم كه به تندرستي خود مينازند و قومي به زيادي اموال و گروهي با ديگران و فرموده ي خداي متعال را ديدم كه «و هر كس از خدا پروا كند، خدا براي او راه بيرون شدني قرار مي دهد. و از جايي كه حسابش را نمي كند، به او روزي مي رساند، و هر كس بر خدا اعتماد كند او براي وي بس است».(طلاق/2) پس به خداي متعال توكل كردم و توكلم را از ديگران بريدم.
امام صادق(عليه السلام) فرمودند:
بخدا قسم كه تورات و انجيل و زبور و فرقان و كتاب هاي آسماني ديگر به همين هشت مطلب ارجاع مي دهد.
 
لازم به ذكر است كه نماز ظهر نيز با امامت حاج آقا صفايي بوشهري اقامه گرديد.