کد مطلب: 10521 تعداد بازدید: ۴۱۷

برگزاری جلسه ی اخلاق

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۴:۲۰
به همّت معاونت فرهنگی مدرسه ی علمیه ی حضرت ولی عصر (عج) شهرستان گرمی در تاریخ 13/9/92 جلسه ی اخلاقی با موضوع « پایداری و ثبات درونی در زندگی » با سخنرانی سرکار خانم حکیمه نوری مدیریت محترم مدرسه برگزار گردید.
به گزارش معاون فرهنگی مدرسه خانم شهبازی ، خانم نوری در جمع طلاب با اشاره به آیه ی 25 سوره حدید افزودند : کسی که دارای ثبات درونی باشد هرگز در حوادث زندگی ، خوب یا بد ، تعادل و پایداری خود را از دست نمی دهد و از هر واقعه ای منفعل نمی گردد .
ایشان با تصریح به دو بعد مادی و معنوی وجود انسان و با استناد به فرمایش بزرگان اذعان داشتند که آفرینش بندگان فقط برای خداشناسی بوده است ، بنابراین انسان از نور خدا خلق شده که نقش مبدل را ایفا می کند یعنی باید تیرگی ها و تاریکی ها را به نور و روشنایی تبدیل نماید و تمام این ها در جهت تحقق همان هدف معرفت الله است.
خانم نوری در ادامه افزودند ؛ غفلت از یاد خدا در واقع ، ظلم به خویش است و تمام راه های تهذیب و خودشناسی که به یاد خدا منتهی می گردد و انسان را از غفلت می رهاند در واقع مسیر خداشناسی را هموار می نماید. انسان باید هر روز پنج مرتبه به خود نهیب بزند و بداند که در مقابل خویش مسئول است اما نه آن « من» ظاهری و جسمانی ؛ بلکه « من » حقیقی خود را که به خاطر حوادث روزمره از آن فاصله می گیرد ، مخاطب قرار دهد و از آن غافل نگردد.