کد مطلب: 10016 تعداد بازدید: ۲۹۸

برگزاري مسابقه كتابخواني آثار شهيد مطهري ره

یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۰:۳۲
مسابقه مدرسه اي كتابخواني آثار استاد شهيد مطهري(ره) روز يكشنبه مورخه 1392/07/28 توسط خانم جاهد مسئول فرهنگي حوزه علميه ثامن الحجج(عليه السلام) پارس آباد با حضور طلاب علاقه مند در سالن اجتماعات اين مدرسه برگزار شد.
طلابي كه در مسابقه مرحله مدرسه اي مطابق جداول(4-1) بالاي 70 امتياز از 100 امتياز را كسب نمايند، مي توانند در مرحله دوم مسابقه كه به صورت نهايي برگزار مي گردد شركت نمايند.
جدول شماره 1: ويژه پايه دوم مقطع ديپلم و پايه چهارم مقطع سيكل
مرحله
تاريخ
محتوا
مدرسه اي
1392/07/28
سيري در سيره نبوي ـ حماسه حسيني
 
 
جدول شماره 2: ويژه پايه سوم مقطع ديپلم و پايه پنجم مقطع سيكل
مرحله
تاريخ
محتوا
مدرسه اي
1392/07/28
جاذبه و دافعه امامعلي(عليه السلام) ـ آزادي معنوي
 
 
جدول شماره 3: ويژه پايه چهارم مقطع ديپلم و پايه ششم مقطع سيكل
مرحله
تاريخ
محتوا
مدرسه اي
1392/07/28
مسأله حجاب ـ تعليم و تربيت در اسلام
 
 
جدول شماره 4: ويژه پايه پنجم مقطع ديپلم و پايه هفتم مقطع سيكل
مرحله
تاريخ
محتوا
مدرسه اي
1392/07/28
انسان و سرنوشت ـ عدل الهي
 
مرحله نهايي اين مسابقه در مورخه 1392/11/30 برگزار خواهد شد.