کد مطلب: 3157 تعداد بازدید: ۲۵۱۶

هفته بسیج گرامی باد.

بسيج و فرهنگ بسيجي در نگاه مقام معظم رهبري
مقام معظم رهبري(مدظله العالي) :
بسيج بايد روز به روز توسعه پيدا كند و قوي شود ... روحيه بسيجي بايد فراگير شود.
بسيج همزاد با انقلاب اسلامي و همراز آن و همگام با تحولات و رخدادهاي انقلاب است، بسيجآشكارتر و معرفتر از ان است كه تعريف شود. در واقع واژه اي شفافتر و دوست داشتني تر از آن در ادبيات رايج پيدا نمي شود تا بدان توصيف گردد، و بسيجيان شناخته شده تر از آن هستند كه نيازمند مي پردازيم تا سيماي بسيجيان را در نگاه مقتداي خويش به نظاره بنشينيم و دلها را بدان بسپاريم.
بديهي است در فضاي سياسي و رسانه اي موجود و تكاپوي جريانها و نخبگان براي دستيابي به فرصت هاي خدمت به جامعه و تهديدها و فرصت هاي پيش روي، بسيج همچنان و بدون وقفه نقش خويش را در حراست از انقلاب اسلامي، حفاظت از دستاوردهاي انقلاب اسلامي، پشتيباني از ولايت مطلقه فقيه، مقابله با تهديدها و توطئه هاي گوناگون دشمنان و جذب و سازماندهي آحاد مردم ايفا مي نمايد و در اين مسير با استقبال عمومي نيز مواجه مي گردد و اعتماد زايد الوصف جوانان و آحاد مردم در اقشار مختلف بسيجيان را در انجام وظيفه سنگين خويش راسخ تر و ثابت قدم تر مي سازد، در عين حال با بي مهري ها و چالش هايي نيز مواجه مي گردد كه عاشقانه آنها را تحمل مي كند و چون مقتداي خويش دم فرو مي بندد.
اين نوشتار مسير را از لسان مقام عظماي ولايت باز تعريف مي نمايد، مقام معظم رهبري فرمودند:
1- بسيج متن ملت است:
«بسيج متن ملتي است كه در مراكز نظامي و اجتماعي و ديني و آموزشي حضور دارد، بسيج متن ملتي است كه در سايه آموزش، سلاح به دست گرفته و در وقت نياز كشور، همراه نيروهاي مسلح بيشترين و سنگين ترين بار را بدوش مي گيرد، چنانچه در دوران جنگ ديده شد.»
2- بسيج تكليف گرا و وظيفه محور است:
بسيج يعني حضور در ميدانهايي كه نظام اسلامي، وظيفه انساني و الهي و نيازهاي كشور، حضور او را در آن ميدانها، لازم مي داند و او را به آنها فرا مي خواند.»
3- بسيج الگوي ملتهاي ديگر است:
«بسيج يكي از برجسته ترين مسائلي است كه حكمت امامبزرگوار در آن ، آشكار شد و بي ترديد بسيج مانند هر حركت خردمندانه ملت ايران كه بر اسلام و مباني منطقه استوار باشد، براي ملتهاي ديگر يك الگو و سرمشق خواهد بود و تبليغات خصمانه استكبار نمي تواند مانع از الگوپذيري ملتها از انقلاب اسلامي شود.»
در هر مجموعه اي كه افراد آن عضو بسيج هستند؛ از جهت خدمت به انقلاب نسبت به ديگران برتر و مقدم ترند زيرا هرگاه خطري نظام را تهديد كند، سينه بسيجي سپر انقلاب خواهد شد. بنابراين هركس وارد اين عرصه شد، با ارزش ترين افراد جامعه است.
4- عرصه حضور بسيج، نياز و مصالح كشور است:
«ولي امر مسلمين در مقاطع مختلف ويژگي هاي بسيج و مصاديق شايسته آن را مورد اشاره قرار داده و چنين توصيف مي نمايد «بسيجي بودن، يعني فعال بودن، در ميدان عمل رفتن، متعالي كار كردن، سرما و گرما را تحمل مي كند و از لذتهاي شيرين زير دندان هر انسان براحتي چشم مي پوشد. بسيجي آرمانگرا و با اخلاص و با گذشت و در هر ميداني تن به كار بده است.»
5- بسيجيان با ارزش ترين افراد جامعه هستند.
«در هر مجموعه اي كه افراد آن عضو بسيج هستند، از جهت خدمت به انقلاب نسبت به ديگران برتر و مقدم ترند زيرا هرگاه خطري نظام را تهديد كند، سينه بسيجي سپر انقلاب خواهد شد. بنابراين هركس وارد اين عرصه شد، با ارزش ترين افراد جامعه است و بايد به اين توفيق افتخار كند. من هم افتخار مي كنم كه يك بسيجي باشم، بعنوان يك بسيجي، هر جا كه انقلاب به وجود من بايد داشته باشد، حاضرم خدمت كنم، همه بايد به اين عضويت افتخار كنيم، چون اساس ترين كار انقلاب را بسيج انجام مي دهد.»
6- بسيج يعني حضور مقتدرانه مردم:
«بسيج به معناي حضور سازمان يافته و مقتدرانه مردم در صحنه هاي انقلاب و كنترل كننده اوضاع و مقابله كننده با معار ضين انقلاب است.»
7- بسيجي يعني آمادگي براي جهاد و فداكاري:
«آماده بودن براي فداكاري در راه خدا درجايي كه خداوند متعال اراده فرموده است كار اصلي بسيج محسوب مي شود و براي اين اين منظور، نيروهاي بسيجي بايد دشمنان گوناگون خارجي و داخلي خود را كه چهره نفاق آلودي دارند به خوبي بشناسند و مانند بنيان مستحكمي در برابر آن بايستند.»
8- بسيجي مدافع اسلام و قرآن و نظام اسلامي است:
«دفاع از اين نظام، اولين و مقدس ترين و واجب ترين فرائض ملت ايران است و بسيجي كسي است كه سينه اش را سپر مي كند و با هر وسيله اي كه در اختيارش باشد، دفاع از انقلاب را بعهده مي گيرد، چون در حقيقت، از اسلام و قرآن دفاع كرده است.»
9- بسيجي نجات بخش است:
«بسيجي بلند همت است، خواسته هاي او بزرگ، در حد اعتلاي كشو است، خواسته او نجات همه آحاد بشر در رفع فساد و فقر و تبعيض و بي عدالتي و سلطه دشمن است، او از اينكه زير پرچم آمريكا يا ديگر قدرتهاي بيگانه زندگي بكند و مثل حيوانات بچرد، بيزار است. براي اوفرق مي كند و مهم است كه چه كسي به كشور او فرمان براند، يك انسان فاسد و فاسق و فاجر و مزدور بيگانه يا بندگان صالح خدا، او به اينكه در خانه و در محيط زندگي او حكومت الله مستقر باشد يا حكومت دشمنان الله اهميت مي دهد، لذا براي اينكار مي ايستد.»
10- سيراب كننده روح هيجان طلب جوانان:
«روح هيجان طلب جوان، اگر بنا باشد در راه سازنده، در راه ايماني، در راه سالم، در راهي كه مي تواند براي كشور مفيد واقع بشود، به كار بيفتد، چه سازماني مهمتر و مطمئن تر از سازمان بسيج است.»
11- بسيج مايه اميد و دلگرمي رهبر و ملت:
«مقام معظم رهبري با بر شمردن ويژگي هاي برجسته فرهنگ و تفكر بسيجي و توصيف محبت آميز و اميداوار كننده بسيجيان در اين راستا تصريح نمودند:
«بسيجيان جوان، گلهاي بوستان انقلاب، نيروي حياتبخش انقلاب و مايه اميد و دلگرمي ملت و رهبر انقلابند.»
بسيجي بلند همت است، خواسته هاي او بزرگ، در حد اعتلاي كشور است.
12- بسيج و حفظ فضاي سالم و دفع پليديها از كشور:
«اين توصيف ولي امر مسلمين از بسيج و بسيجيان از يكسو براي مردم احساس اطمينان مي كند تا فرزندان خويش را به اين شجره طيبه و مدرسه عشق و الگوي ماندگار رهنمون سازند و از سوي ديگر براي بسيجيان سرافراز وظيفه و رسالتي خطير تعريف مي كند كه در اجراي آن بايد عزم خويش را بينش از پيش براي هدايت گري و مصونيت بخشي به جامعه جزم نمايد.
معظم له در اين راستا تاكيد فرمودند:«حضور مردم و بسيج حقيقي دلها و جسم ها و جان ها مي تواند پشتوانه اين حركت عظيم جهاني باشد، اين مسئوليت عظيم بسيج است، امروز وظيفه بسيج، حفظ فضاي سالم در كشور و منزوي كردن زشتي ها و آلودگي و غفلت و ريا و نفاق و شرك است.»
براين اساس از آنجا كه زشتي ها و پليدي ها و نفاق محصور در عرصه خاصي نشده است بسيج وظيفه دارد با مظاهر نفاق سياسي، فرهنگي و ... و انحرافات و علائم گمراهي و غفلت مقابله نمايد و در اين راه فرهنگ سازي، شفاف سازي و روشنگري كار آمدترين راهبرد بسيجيان است و تاكنون نيز در مقاطع مختلف بدين رسالت مبادرت ورزيده است.
13- آسيب شناسي بسيج:
بدون ترديد هر حركت مثبت و يا سازمان پويا و تأثير گذار با چالش ها و موانعي روبرو خواهد شد، آسيب ها و آفت هايي در مسير حركت او پديدار مي گردد و تداوم حركت تكامي آن را به سوي هدف اصلي به خطر مي اندازد، هنر مسئولان و اعضاء سازمان در شناسايي به موقع و هوشمندانه آسيب ها و دفع آنهاست. بايد عبور نمايند، بديهي است راز ماندگاري بسيج، خلوص و صفاي بسيجيان و فداكاري و ايثارگري آنان در عصرها و نسل هاي مختلف است. لذا علاوه بر تقويت نقاط مثبت و تمسك به مولفه هاي فرهنگ و تفكر و روحيات بسيجي مي بايست مراقب آسيب ها و آفت ها نيز باشند. مقام معظم رهبري كه فرمانده كل قوا و مقتداي بسيجيان مي باشد با درايت و دورانديشي حكيمانه خويش مانند ديده باني بصير و هوشيار برخي از آسيب هاي احتمالي فراروي بسيج را گوشزد نموده و دست اندركاران را براي توجه به چنين مقوله اي به تامل واداشته است. ولي امر مسلمين فرمودند:
«چيزي كه در امر بيسج خيلي بايد مورد توجه قرار گير اين است كه اين انگيزه هاي دنياطلبانه و پول پرستي، آفت خيلي بدي است، نگذاريد در بدنه اداره كنندگان بسيج، اين آفت وارد بشود. اين همت را روي مسئولان اين كار (بسيج)متمركز كنيد، اين انگيزه هاي دنياطلبي و پول پرستي و ورود در برخي از تلاش هاي مادي كاسبكارانه و اين چيزهايي كه انسان در گوشه و كنار آنها را مشاهده مي كند، چيزهاي خيلي بدي است، اينها حقيقتا دست و پاكير و ضايع كننده است، مثل اين مي ماند كه به پرنده بلند پروازي يك وزنه چند كيلويي متصل كنند، معلوم است كه نمي تواند پرواز كند.»
14- بسيج همزاد رهبري:
مقام معظم رهبري در دو دهه اخير همواره مهمترين بخش از رهنمودها، تدابير و دغدغه هاي خويش را با بسيجيان در ميان گذاشته و گفتمان سازي خويش را در جمع آنان مطرح نموده است. بحث خواص و عوام و ياد آوري لغزشهاي خواص و غفلت هاي عوام يكي از اين امروز مهم مي باشد، ريزشها و رويشهاي تاريخ اسلام و تاريخ انقلاب اسلامي مورد تاكيد ولي امر مسلمين بود و پرداختن به آنها ، پيشگيري و جلوگيري از ريزشها و تقويت رويش ها از آرمان هاي ولي امر مسلمين است، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض مطالبه ولي امر مسلمين است، مبارزه بافقر و فساد و تبعيض مطالبه ولي امر مسلمين است و انتظار معظم له از بسيجيان در اين عرصه آشكار مي باشد. توليد علم ، نهضت نرم افزاري و فتح قله هاي علمي و جهاد علمي از مطالح نظام و تاكيدات مقام معظم رهبري است و بسيجيان يكي از اركان اين راهبرد حياتي و حكيمانه مي باشند.
مقابله با تهاجم فرهنگي، شبيخون فرهنگي و ناتوي فرهنگي دشمنان و عناصر وابسته به آنها از عرصه هاي مورد نياز كشور است و بسيجيان در اين ميدان حضوري جدي و تعيين كننده دارند و مقام معظم رهبري در اجتماع جوانان در مصلاي تهران بر اين ماموريت اساسي صحه گذاردند ، تلاش براي فرهنگ سازي ولايت مطلقه فقيه، آرمانهاي امام راحل، حمايت از گفتمان عدالت خواهي و خدمت بي منت و مقابله با اسراف و تبذير و روحيه تجمل گرايي و رانت خواري لازمه حراست از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن مي باشد و بسيجيان در اين عرصه ها پيشتاز مي باشند.
بهديهي است مقام معظم رهبري پس از تأكيد بر تحقق ارتش بيست ميليوني به عنوان يادگار ماندگار و حكيمانه امام خميني(ره) بر بسيج دهها ميليوني تكيه دارند، بسيج را در تمامي اقشار صنوف و طيف هاي مختلف لازم و ضروري مي شمارند و در جذب آحاد بسيج همگان به حركت بر مدار انقلاب اسلامي و قانون اساسي و مقدسات ديني فرا مي خوانند و بسيج را الگوي سازنده براي جوانان بر مي شمارند.
در عين حال بسيجيان را به تقويت و عمق بخشي به معنويت و كسب فضائل و كمالات اخلاقي و معنوي توصيه مي كنند و بصيرت و بينش سياسي را براي انجام وظايف بسيج ضروري قلمداد نموده اند. ارتباط و صميميت و همدلي بين بسيجيان، ارتباط بسيجيان با روحانيت و مردم در گفتمان ولي امر مسلمين جايگاه خاصي دارد.
فرهنگ بسيجي، فرهنگ معنويت است، فرهنگ شجاعت است، فرهنگ غيرت است، فرهنگ استقلال و آزادگي است. فرهنگي اسير خواست هاي حقير نشدن است.
15- فرهنگ بسيجي :
مقام معظم رهبري در تبيين فرهنگ و تفكر بسيجي فرمودند : «فرهنگ بسيجي، فرهنگ معنويت است، فرهنگ شجاعت است، فرهنگ غيرت است، فرهنگ استقلال و آزادگي است. فرهنگ اسير خواست خواست هاي حقير نشدن است، خواستهاي زندگي براي همه مهم است، اما آنچه مهمتر است آرمانها است، ارزش ها، هدف است، آنها را بايد مقدم داشت.»
«فرهنگ بسيجي يعني آن چيزي كه ما براي هر يك از آحاد جامعه اسلامي، آن را آرزو مي كنيم، اينكه مي گوئيم همه بايد بسيجي باشند، معنايش اين است.»
الگوي جوانان لبنان چه كسي است؟ حزب الله لبنان از كجا جوشيد؟ او روي كدام سرزمين روييد؟ الگوي او شماييد او همين شعارهاي شما را مي دهد همان پيشاني بند شما را به پيشاني اش مي بندد.
16- نقش الگودهي فرهنگ بسيجي براي مسلمانان جهان :
مقام معظم رهبري در مقاطع مختلف به اين مهم اشاره كرده و مصاديقي براي الگو گيري جنبش ها و نهضت هاي اسلامي در منطقه و جهان اسلام ذكر نموده اند. معظم له در اجتماع جوانان و فرهنگيان استان گيلان اين مقوله را ياد آور شدند. در اين گفتمان، بسيج با عملكرد خود و بسيجيان با ويژگي هاي تفكر درخشان نظر بسياري از جوانان غيرتمند و خواهان عزت و استقلال و آزادي از سلطه بيگانگان را به جاها خود را نشان داد. تاسي بر الگوي بسيج براي آنان (جهان اسلام) آبرو و پيروزي به ارمغان آورد. پيروزي حزب الله لبنان و تداوم انتفاضه فلسطين از رهگذر اين الگو شدن به دست آمده است. پرچم اسلام در دنيا بواسطه همين بسيجيان برافراشته شد. ولي امر مسلمين تصريح كردند :
«الگوي جوانان لبنان چه كسي است؟ حزب الله لبنان از كجا جوشيد؟ او روي كدام سرزمين روييد؟ الگوي او شماييد او همين شعارهاي شما را مي دهد، همين كارهاي شما را مي كند، همان پيشاني بند شما را به پيشاني اش مي بندد مثل رژه نظامي و بسيج، رژه مي رود بنابراين الگوي آن جوانان،سرداران و رزمندگان شهيدي هستند كه در خود ايران بود آنها فداكاري و براي خدا حرف زدن و براي خدا كار كردن را از اينها ياد گرفتند.»