کد مطلب: 3124 تعداد بازدید: ۱۴۰۸

روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطین

حمایت گسترده و بی دریغ و همه جانبه ی جمهوری اسلامی ایران - براساس آرمان های امام خمینی (قدس سره) - از مردم فلسطین و قیامشان، مهم ترین عامل ادامه ی این قیام در برابر تجاوزات اشغال گران قدس و هم چنین عامل بازدارنده از رو آوردن اغلب کشورهای عربی و اسلامی به امریکا و اسراییل و افتادن آنان در آغوش توطئه های پلیدانه و دسیسه های شیطانی آنان و نادیده گرفتن حقوق مردم فلسطین است. روز نهم مهر ماه در تقویم کشور به نام روز همدردی با نوجوانان و جوانان فلسطینی نامگذاری شده که نمادی از دادخواهی دانش آموزان ایرانی از مستکبران جهان و همچنین اعلام همدردی و همبستگی بین دانش آموزان ایرانی و کودکان و نوجوانان مبارز فلسطینی میباشد.اهداف ایران اسلامی از قیام و انتفاضه - که تنها راه خروج اسراییل از سرزمین های اشغالی است - می تواند در 3 محور زیر خلاصه شود: الف: تعمیم تعلق مساله ی فلسطین به تمام ملل و مسلمانان; ب: جلوگیری از ضعیف ترشدن جبهه و موقعیت مسلمانان در قبال دشمنان اسلام که در راس آن امریکا و اسراییل است; ج: وادار نمودن جهان عرب و کشورهای اسلامی جهت مقابله و ستیز با دسیسه های استکبار جهانی و حمایت و پشتیبانی از مقاومت اسلامی در فلسطین .
www.irc.ir