کد مطلب: 9653 تعداد بازدید: ۵۹۲

جذابیت‌بخشی به نوشتار و پرهیز از یكنواختی

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲
نوشته‌ی یكنواخت ، تكراری و كلیشه‌ای ، جذابیت و گیرایی لازم را ندارد . برای افزایش جذابیت ‌، رعایت موارد زیر ضروری است :
الف) ابداع و ابتكار: عرضه ابتكاری مطالب در قالب‌های نو بسیار مؤثر است. البته نوآوری امری دشوار است كه تنها از طریق مطالعه در آثار دیگران و پرورش ذوق و استعدادهای فردی و به تدریج به دست می‌آید.
ب) به كارگیری صنایع لفظی و معنوی : نوشته‌هایی كه با آرایش‌های لفظی و صناعات ادبی، گیرایی خاصی داشته باشد ، برای برخی از افراد بسیار دل‌نشین است. اثری كه از ایجاز ، تشبیه ، استعاره ، كنایه ، تمثیل ، لف و نشر، مراعات نظیر، مجاز ، قلب ، جناس و مانند آن برخوردار باشد، طراوت و تازگی لفظی و معنایی را دو چندان می‌سازد.
ح) ورود و خروج مناسب :چگونگی آغاز و كیفیت اختتام و نتیجه‌گیری در جذابیت نوشتار مؤثر است. فضاسازی مناسب و همراه كردن خواننده در آغاز كار و سپس جذابیت‌بخشی به محتوا در میانه راه با رعایت الزامات نویسندگی و سپس فرود و نتیجه‌گیری مناسب ، لحظاتی خاطره‌انگیز و پرفایده را برای مخاطب به همراه خواهد داشت.
د) ایجاد انتظار: ایجاد حالت انتظار و چشم به راهی و شوق برای پی‌گیری مطالب بعدی ، عامل جذب دیگران به نوشتار است. پاسخ‌گویی به این انتظار ، بر جذابیت كار می‌افزاید و نویسنده باید این انتظار را در لابه‌لای مطالب خود به وجود آورد. حتی اگر می‌تواند در انتهای مطالب داستانی، نتیجه‌گیری و گمانه‌زنی پایان داستان را به خواننده فهیم واگذار كند.
ﻫ) تجسم‌بخشی و تصویرگری : باید به كمك واژگان و كلمات، صحنه و حادثه را برای مخاطب ترسیم كرد. نویسنده باید قدرت تجسم و ‌آفرینش داشته باشد و این امر در داستان نویسی نمود بیشتری می‌یابد. البته دیدن و درك بعضی از صحنه‌ها در خلق و تصویرسازی ، بهتر و مؤثر است؛ زیرا در این صورت ، اطلاعات بیشتری از موضوع نوشتار در ذهن دارد و می‌تواند آنها را پردازش كند.

و) نوع خط و چاپ (بسته‌بندی) :به یقین ، اگر محتوای غنی در قالبی بد ارائه شود و در هم ریخته و پراكنده و غیر جذاب باشد ، از اثرگذاری آن كاسته می‌شود. در مقابل ، نوشته اگر با حروفی جالب و در قالبی زیبا ارائه شود ، جاذبه بیشتری می‌یابد. رعایت نكات فنی ، صفحه‌بندی ، حروف‌چینی ، رنگ ، طرح و كاغذ در جذب مخاطب اثربخش است.