کد مطلب: 9442 تعداد بازدید: ۱۹۴۶

صفات و ویژگی های یک محقق وپژوهشگر ایده آل

یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
پژوهشگر ایده آل شخصی است که:
1-مفسر باشد ( شناختی در مورد حقایق هستی داشته باشد ).
2-   مغیر( بعد از تفسیر عملاً تغییرات مفیدی را در خود ، محیط و دیگران  به وجود آورد ).
3-دارای علو طبع باشد به عبارت دیگر منش و سلوک او عرفانی باشد.
4-دارای منش ولایی باشد که نتایج تحقیق را هم چون پدر و مادری مهربان در اختیار سایرین نیز قرار دهد.
5-از غرور خود بکاهد.
6-مأیوس نشود.
لازمه کلیه موارد فوق نیز آن است که اوصاف منفی مثل قضاوت عجولانه ، قیاس های غلط ، حسادت و بخل  نداشته باشد .