کد مطلب: 9182 تعداد بازدید: ۲۱۱۸

داستان ابراهيم و موانع دعا

چهارشنبه ۲۵ دى ۱۳۹۲
روزى ابـراهـيـم از بـازارهـاى بـصـره عـبور مى كرد. مردم اطرافش را گرفته و گفتند: ابراهيم! خداوند در قرآن مجيد فرموده:
«ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»(مرا بخوانيد جواب شما را مى دهم).
مـا او را مـى خـوانـيم ولى دعاى ما مستجاب نمى شود. ابراهيم گفت: علتش ‍ آنست كه دلهاى شـمـا به واسطه ده چيز مرده است.(دعايتان صفايى ندارد و دلها پاك و بى آلايش نيست) پـرسـيـدند آن ده امر چيست؟ گفت:
اول: آن كه خدا را شناختيد ولى حقش را ادا ننموديد.
دوم: قرآن را تلاوت كرديد ولى به آن عمل نكرديد.
سوم: ادعاى محبت با پيامبر(صلي الله عليه و آله) نموديد ولى بـا اولادش دشـمـنـى كـرديـد.
چـهـارم: ادعـا كـرديـد بـا شيطان عداوت داريم ولى در عمل با او موافقت نموديد.
پـنـجـم: مـى گـويـيـد به بهشت علاقمنديم اما براى وارد شدن در بهشت كارى انجام نمى دهـيد.
ششم: گفتيد از آتش جهنم مى ترسيم ولى بدنهاى خود را در آن افكنديد.
هفتم: به عـيـب گـويـى مـردم مـشـغـول شـديـد و از عـيـوب خـود غافل مانديد.
هشتم: گفتيد دنيا را دوست نداريم و ادعاى بغض آن را نموديد ولى با حرص جـمـعـش مـى كنيد.
نهم: اقرار به مرگ داريد ولى خويشتن را براى آن مهيا نمى كنيد.
دهم: مردگان را دفن نموديد. اما از آنها عبرت و پند نگرفتيد.
اين علل ده گانه كه باعث مستجاب نشدن دعاى شما مى شود(1) .

پي نوشت ها:

1- سجاده عشق(داستانهاى برگزيده از صحيفه سجاديه)، يحيى نورى