کد مطلب: 9027 تعداد بازدید: ۶۰۴

وظائف يك مسلمان

جمعه ۶ دى ۱۳۹۲
عدل گستر باشيد.
خشم خود را فرو خوريد.
فتنه ها و خصومت را خاموش كنيد.
پراكندگان را دور هم جمع كنيد و مايه الفت و آشتى آنها شويد.
نيكى هاى مؤمنين را فاش كنيد و عيب هاى آنها را بپوشانيد.
نرم خويى و فروتنى را پيشه خود سازيد.
خوش رفتارى، سنگينى و وقار را مرام خود قرار دهيد.
با مردم با حسن معاشرت رفتار كنيد.
براى رسيدن به فضيلت مسابقه بگذاريد و سعى كنيد از ديگران سبقت بگيريد.
 
منبع:

بهترين زندگى در پرتو سخنان امام سجاد(عليه السلام)

تأليف: مسعود رضا (نورى)