کد مطلب: 8990 تعداد بازدید: ۵۱۸

علت تفاوت افراد در پژوهشگری

سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲
علت تفاوت افراد در پژوهشگری چیست؟
اختلاف و تفاوت افراد در امر پژوهشگری مربوط به علو و مناعت طبع آن ها می باشد. انسان هایی که علو طبع ندارند تفکر و تعقل خویش را در امر جزئی و صرفاً برای پروردن بدن و حداکثر خویش صرف می کنند.
به عبارت دیگر موضوع مورد پژوهش آن ها امور جزئی و کوچک است. در حالی که  انسان های عالی الطبع و بزرگ منش ، موضوعات بزرگی نظیر « خود » ، « هستی » و « وجود » را مورد مطالعه قرار می دهند و حتی وجود و هستی ، جهان آفرین ، را مورد بررسی و هدف خویش قرار می دهند.