کد مطلب: 8926 تعداد بازدید: ۷۶۳

روز وصل«در مدح امام زمان»

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲

غم مخور، ايام هجران رو به پايان مى رود

اين خمارى از سر ما مى گساران مى رود

پرده را از روى ماه خويش بالا مى زند

غمزه را سر مى دهد، غم از دل و جان مى رود

بلبل اندر شاخسار گل هويدا مى شود

زاغ با صد شرمسارى از گلستان مى رود

محفل از نور رخ او، نورافشان مى شود

هرچه غير از ذکر يار، از ياد رندان مى رود

ابرها، از نور خورشيد رخش پنهان شوند

پرده از رخسار آن سرو خرامان مى رود

وعده‏ ديدار نزديک است ‏ياران مژده باد

روز وصلش مى رسد، ايام هجران مى رود

روح الله موسوي خميني