کد مطلب: 8925 تعداد بازدید: ۷۳۰

لعنت قرآن به گروهي از زنان

پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲
عبدالله بن مسعود گويد: چرا بر كسانى كه خدا در قرآن بر ايشان لعن فرستاده لعنت نفرستم؟ يعنى زنان خال كوبنده (واشمه ) و زنانى كه نزد آنان براى خال كوبى مى روند (مستوشمه ) و آرايشگرانى كه موى برخى زنان را به سر بعضى ديگر وصل مى كنند (واصله ) و كسانى را كه براى اين عمل نزد آنها مى روند (مستوصله ). (1)
زنى اين سخن ابن مسعود را شنيد، تمام قرآن را قرائت كرد، ولى اين گفته اين مسعود را در آن نيافت . روز بعد نزد او آمد و گفت: شب گذشته، تمام قرآن را تلاوت كردم و آنچه را تو گفتى در آن نيافتم، خداوند كه زنان و اشمه را لعنت نكرده است. ابن مسعود گفت: مگر خداوند نفرموده است:
«وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؛ آنچه را رسول خدا براي شما آورده بگيريد (و اجرا کنيد)، و از آنچه نهي کرده خودداري نماييد».(2)
و رسول خدا فرموده:
خداوند زنهاى واشمه و مستوشمه را لعن كرده است.(3)
 
پي نوشت:
1- ظاهرا حكمت اين لعنت كردن، آن است كه در آن روزگار اين عمل نوعى تدليس بوده كه زن بى مو و كجل، هنگام ازدواج، با اين كار خود را داراى مو جلوه مى داده است.
2- سوره حشر، آيه 7.
3- مجمع البيان ، ج 2، ص 298.