کد مطلب: 8751 تعداد بازدید: ۴۴۷

روز کتاب ، روز دوستی ها و روشنی ها گرامی باد.

شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۲
 
مقام معظم رهبری حفظه الله  تعالی:
توقع من از همه ی مردم این است که کتاب و کتابخوانی را جدی بگیرند.
 
مقام معظم رهبری حفظه الله  تعالی:
امروز کتابخوانی و علم آموزی ، تنها یک وظیفه  ی ملی ، که یک واجب دینی است.