کد مطلب: 8744 تعداد بازدید: ۳۵۹

روز کتاب و کتابخوانی

دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲
روز کتاب و کتابخوانی بر پیروان بزرگترین کتاب خلقت ، « قرآن مجید » گرامی باد.
 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله  می فرماید :
« هرگاه مومنی از دنیا برود و از او یک ورق که بر آن نکته علمی نگاشته شده باشد ، باقی بماند ، سپری بین او و آتش جهنم خواهد بود» .