کد مطلب: 8573 تعداد بازدید: ۲۳۵۰

ضرورت وجود امام در جامعه

چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲
شورای عالی حوزه علمیه‌ی قم
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه‌ی خواهران
حوزه علمیه‌ی فاطمیه‌(س) شهرستان مشکین‌شهر
 
پایان‌نامه سطح دو (کارشناسی)
 
موضوع
ضرورت وجود امام در جامعه
 
استاد راهنما؛
سركارخانم مينا رجايي
 
 
استاد ناظر؛
جناب آقای نظري
 
محقق ؛
سميه ناصري
 
تاریخ دفاع:
 
اسفند1389
 
 
چکیده
امام ریاست عام دینی است که شخص از ناحیۀ خدای تعالی ، نه به نیابت از مکلفان ، آن را دارا می باشد ، با توجه به اینکه ما در جامعه ای زندگی می کنیم که اسلامی بوده و در اسلام هم لازم است که امامی باشد برای هدایت افراد جامعه بنابراین ضرورت دارد که امام در جامعه باشد تا سعادت دنیوی و اخروی امت در پرتو امام تأمین گردد امام علی علیه السلام در این باره می فرمایند: افراد جامعه مانند مهره های تسبیح هستند که امام و پیشوای آنها چون ریسمانی است که آن مهره ها را در کنار هم نگه داشته و ارتباط میان آنها را بر قرار می کند و اگر آن ریسمان نباشد مهره ها از هم گسیخته می شوند و هر یکی به جایی رفته و از بین می روند اگر افراد جامعه نیز کسی را در رأس امور خود نداشته باشند تا سرپرستی امور آنها را بر عهده گیرد ارتباط و هماهنگی میان آنها از بین خواهد رفت ، و در نهایت نابودی جامعه را در پی خواهد داشت بنابراین ما نیز باید در این عصر و زمان که دشمنان از هر فرصتی برای نابودی قرآن ، و رهبر و امام استفاده می کنند بیشتر با اهمیت و جایگاه و اهداف امامان معصوم آشنا شده و امر رهبر خود را اطاعت کنیم تا از این ریسمان جدا نشویم .
تحقیق حاضر با عنوان ضرورت وجود امام در جامعه است ابتدا واژۀ مذکور تعریف و به ادله های نقلی و عقلی که در این زمینه وجود داشت بخشی از آن ها را در این پژوهش گردآوری نموده ام در این تحقیق سعی شده به سوالاتی پیرامون موضوع پاسخ داده شود از جملۀ آنها : امام در حفظ دین و احکام چه نقشي مي تواند داشته باشد ؟ امام در رشد فکری و دینی امت چه نقشی دارد ؟ چرا زمین از حجت الهی خالی نمی ماند ؟
برای ذکر ادله های قرآنی لازم بود که به قرآن کریم و تفسیر نمونه مراجعه کنیم و در این مراجعه به این نتیجه رسیدم که قرآن کریم در موارد فراوانی به ضرورت وجودامام اشاره کرده است . در بحث روایات هم به کتب روایی مانند اصول کافی رجوع کرده و نیز از سخنان گوهر بار امام علی علیه السلام در نهج البلاغه استفاده شده است .
پژوهش حاضر از سه بخش تشکیل شده که هر بخش هم چندين فصل را دارا می باشد بخش اول کلیات این پژوهش را شامل شده و بخش دوم که دلایلی نقلی بر ضرورت وجود امام است شامل هفت فصل می باشد و بخش سوم آخرین بخش تحقیق كه با عنوان دلایل عقلی بر ضرورت وجود امام است که آن هم هفت فصل را در خود جای داده است .