کد مطلب: 8337 تعداد بازدید: ۴۵۸

چند پیشنهاد

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲
1-    مردم را با خویشاوندان شان داوری نکنید.
2-    آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید.
3-    وقتی کسی از شما سوالی می پرسد که نمی خواهید جوابش را بدهید لبخند بزنید و بگویید چرا می خواهی این را بدانی.
4-    به خاطر داشته باشید که عشق بزرگ و موفقیت های بزرگ ، مستلزم خطر کردن های بزرگ هستند.
5-    وقتی کسی عطسه می زند به او بگویید عافیت باشد.
6-    وقتی چیزی را از دست می دهید درس گرفتن از آن را از دست ندهید.
7-    این سه نکته را به یاد داشته باشید  : احترام به خود ، احترام به دیگران  و مسئولیت همه ی کارهایتان را پذیرفتن.
8-    اجازه ندهید یک اختلاف کوچک به دوستی های بزرگتان صدمه بزند.
9-    وقتی متوجه شدید که اشتباهی مرتکب شده اید فوری برای اصلاح آن اقدام کنید.
10-   زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید.