کد مطلب: 8336 تعداد بازدید: ۴۶۵

درس هایی برای زندگی

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲
1-    زیاد سوال بپرسید.
2-    منابعی را که در اختیار دارید کاوش کنید.
3-    پایین تر از سطح معیشت تان زندگی کنید.
4-    به دیگران احترام بگذارید و به آن ها حس خوبی منتقل کنید.
5-    در هر کاری بهترین باشید .
6-    کسی باشید که برای آن زاده شده اید.