کد مطلب: 8092 تعداد بازدید: ۴۴۹

اگر می خواهید این تلخی به شیرینی تبدیل شود صلوات بفرستید........

پنجشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۲
آقا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) در نخلستان نشسته بود، حضرت علی (علیه السلام) نیز نزد او بود. در این هنگام زنبور عسلی بالای سرشان پرواز می کرد، آقا رسول الله از حضرت پرسید: یا علی! می دانی این زنبور چه می گوید: پاسخ داد: خیر یا رسول الله نمی دانم.
 
حضرت فرمود: بدان که این زنبور امروز ما را مهمان کرده است، می گوید که یا رسول الله! در فلان جا عسل جمع کرده ام علی را بفرست آن عسل را بیاورد. امیرالمؤمنین فوراً رفته و عسل را آورد.
 
زنبور هنوز در مقابل پیامبر بود، آقا رسول الله به این زنبور فرمود: اگر کسی بخواهد خودِ گل را بخورد تلخ است تو که این شهدها را از گل ها بر می داری، چه می کنی که این تلخی به شیرینی تبدیل می شود؟
 
زنبور گفت: یا رسول الله! درست است که این شکوفه ها و گل ها و غنچه ها بسیار تلخ هستند اما ما هنگامی که روی گل می نشینیم بر ما الهامی می آید که همه شیرینی ها در آن الهام است، خداوند متعال به ما الهام می کند: اگر می خواهید این تلخی به شیرینی تبدیل شود سه بار بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید.
 
سایت:
 
http://www.darolershad.ir