کد مطلب: 8045 تعداد بازدید: ۶۲۰۵

صد و یک مطلب ناب و بسیار جالب در مورد حجاب

یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲
صد و یک مطلب ناب و بسیار جالب در مورد حجاب
صد و یک مطلب ناب و بسیار جالب در مورد حجاب

1-هیچ کس نمی داند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا (ص) مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد. حضرت فاطمه «س»
2- کسی که زیبایی اندیشه دارد، زیبایی ظاهر خود را به نمایش نمی گذارد . شهید مطهری«ره»
3-کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.
4-حجاب نیمی از ایمان است.
5-اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.
6-ای زنان زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان.
7-حجاب واکسن مقابله با تیر نگاههای آلوده.
8-حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه می دارد.
9-حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است. حجاب مصونیت است نه محدویت.
10-حجاب یعنی حیای جوان باعفت.
11-بدحجابی زن از بی غیرتی مرد است.
12-کسی که عفت داشته باشد ارزش ومنزلتش زیاد خواهد بود.
13-حجاب امن ترین پناهگاه زن.
14-حجاب بیانگر وقار و افتخار زن است.
15-زن درحجاب مانند گوهر در صدف است.
16-حجاب رساندن زن به رتبه عالی معنویت.
17-حجاب سرچشمه کمال زن است.
18-چادر بهترین نوع حجاب و نشانه ملی ماست.
19-عفت باید درفکر نگاه، زینت، حجاب، زبان، چشم، گوش واندام تجلّی داشته باشد.
20-حجاب جاذبه خوبی ها ودافعه خطاهاست.
21-ای زن به تواینگونه خطاب است زیبنده ترین زن حفظ حجاب است.
22-حجاب مادر پاکیهاست.
23-حجاب تلألو شبنم بر چهره گل.
24-حجاب مظهرعفاف است.
25-حجاب دژ و قلعه ای برای پاسداری از گوهر عفاف است.
26-حجاب یعنی حیا و جوانمردی و شرف و آزادگی و بصیرت.
27-حجاب ح= حریت، ج= جذبه، ا= آبرو و شرف، ب= بندگی.
28-حجاب یعنی حریت و آزادگی و افتخار وبندگی.
29-حجاب برای زن تاج بند گی خداست.
30-اقتدارحضرت زینب«سلام الله علیها» به حجاب او بود.
31-حجاب مانع آلوده شدن جامعه به فساد است.
32-حجاب عامل تحکیم خانواده وکاهش آسیب های اجتماعی.
33-حجاب یعنی: من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم.
34-زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است.
35-غنچه ای تا هست پنهان در حجاب/می کند از او خزان هم اجتناب.
36-زنان مانند گل اند/ برمقام حفظ عصمت سنبل اند.
37-حجاب = کاهش آسیبهای اجتماعی.
38-حجاب تضمین تداوم زیبایی وشرافت است.
39-در تصویر حکاکی شده برسنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست، هیچ کس سوار بر اسب نیست. هیچ کس را در حال تعظیم نیست. در بین این همه پیکر تراشیده شده حتی تصویر برهنه نیست یادمان باشدکه چه بودیم وچه شدیم.
40-خواهرم استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو می ترسد تا سرخی خون من «پیام شهدا»
41-در فرهنگ لغات خود حجاب را پاکی صداقت معنا کن در فرهنگ لغات خود حجاب را آیینه نادیده معنا کن.
42-همیشه گوهر انسانیت را در حجاب جستجو کن.
43-زن بخاطر ارزش وکرامتی که دارد باید با رعایت حجاب محفوظ بماند و خود را حراج نکندو در بازار سوداگران شهوت خود را به بهای چند نامه و نگاه و لبخند نفروشد.
44-خواهرم سرخی خونم را به سیاهی چادرت به امانت داده ام .«پیام شهدا»
45-حجاب دژی است در برابر یورشهای شیطانی.
46-یک گل خوش رنگ ویک گل خوشبو/از خس و خاشاک پنهان کند رو.
47-چادر ترنّم عطر یاس در فضای غبار آلوده دنیاست.
48-فرمان خدا قول نبی نص کتاب است/ از بحر زنان افضل طاعات، حجاب است.
49-حفظ چادر حفظ دین و مذهب است/ شیوه زهرا و درس زینب است.
50-تا شهوت نفس در نهاد بشراست در کشف حجاب صد هزاران خطر است.
51-تیری است نظر، ز تیرهای ابلیس این چادر درمقابلش چون سپر است.
52-گل عفاف در بوستان حجاب می روید وعطرپاکی وجود زنان محجبه را قیمتی می کند.
53-نمی دهد اجارت چشم ها را به سیرو سفر/حجاب چهره تو و سربه زیری و وقارت.
54-زن عفیف زیباست وعفتش به او قدرتی می دهد که قوی ترین مردان را در برابر او به خضوع وادارمی کند.
55- حجاب اسلحه محکمی است که زن با آن می تواند ازحقوق وارزشهایش دفاع کند.
56-روی فرو پوش چون دُرّ صدف تا نشوی تیر بلا در هدف.
57-گفرشهای وجود هر انسان خاکی به وسیله پوشش وحجاب از گزند علفهای هرز درامان می ماند.
58-آنکه در حجاب چادر به سر کند یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند.
59-حجاب سپری است در مقابل چشمان بوالهوسان وسدی محکم در برابر گناه.
60-حجاب منشور والای آگاهی است.
61-حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد.
62-حجاب مهر عنایت حق برقامت فرشتگان زمین است.
63-من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم معنی صوم و صلاتم بر حریم عفت وناموس، من نیکو پا سبانم.
64-ای پیامبربه زنان و دختران خودو زنان مومن بگو که خویشتن را به چادربپوشند. «سوره احزاب آیه 59»
65-حجاب تضمین کننده سلامت جامعه و مصونیت آن دربرابر حیله شیطانی وتهاجم فرهنگی است.
66-زنان خوب میراث دارعفاف فاطمه و مریم اند دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند.
67-العِفَّه رأسُ کلِّ خَیر؛ عفت منشأ تمام نیکهاست.
68-ثمره العفه الصیانه میوه عفت محفوظ ماندن است.
69-هرشاخه ای که از باغ برون آردسر/ درمیوه آن طمع کند را هگذر/ بی حجابی مانند شاخه ای است بیرون از حصارباغ که طمع هر رهگذری رابه خود جلب می کند.
70-والذینهم لفرو جهم حافظون آنان ((مومنین )) کسانی هستند که خویشتن را از بی عفتی حفظ می کنند.
 
71-حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است..«وصیت شهدا»
72-مروارید گرانبهاو صدف وجودت رابرنامحرم مگشا.
73-با حجاب، زیبا تر بودن را تجربه کنید.
74-حجاب آسمانی ترین راه به مدینه ی فا ضله است.
75-پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم/ زلف بر باد نده تا ندهی بربادم.
76-حجاب صدف است که از گوهر وجودی زن محافظت می کند.
77-غنچه زیباست چون گلبرگها را در میان گرفته و حجاب زیباست چون تو را در بر گرفته.
78-حجاب دستوری قرآنی و قانون الهی وتکلیف انسانی وبرنامه اخلاقی است.
79-کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.
80-حجاب یعنی وقار فاطمه «سلام الله علیها».
81-حجاب یک فرهنگ است که شهداء نیز به آن افتخار کردند.
82-حجاب حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی است.
83-حجاب وعفاف یکی از محورهای زندگی قرآنی است.
84-حجاب همان اندازه حیاتی است که آب.
85-حجاب نشانه شخصیت انسان است.
86-خواهرم حجاب تو بها است نه بهانه.
87-برای هر چیز زکاتی است و زکات زیبایی پا کدامنی وحجاب است.
88-زنان باحجاب مرزبانان شرف اند.
89-حجاب برتر به زنان ما عفت به مردان ما غیرت و به جامعه ما عزت می بخشد.
90-به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.
91-حجاب محافظی ستبر است که از غنچه عفاف حفاظت می کند.
92-حجاب صدفی است که گوهر عفت را حفظ می کند.
93-عفاف و حجاب : زنان را پاینده تر، سالم تر و پاکیزه تر نگاه می دارد.«حضرت علی(ع)»
94-حجاب کلید نزدیکی به فاطمه زهرا«سلام الله علیها» است.
95-زیباترین هدیه خداوند به زن حجاب است.
96-رسول اکرم «ص» در حدیث معراج می فرمایند:  ...آن زنی که او را به موهایش آویزان کرده بودند، برای این بود که موهایش را از مردان نامحرم نمی پوشانید. اما آن زنی که گشت بدنش را می خورد، بدنش را برای مردم زینت می کرد. آن زنی که صورت و بدنش را با قیچی جدا می کردند، خود را بر مردان عرضه می کرد و ...«بحارالانوار جلد103 صفحه 246».
97-حجاب مایه عفت زنان است.
98-حجاب تیر جانسوزی به چشم دشمن است.
99-دختران خودنما در چشم ها جای دارند ولی دختران عفیف در دل ها.
100-حجاب یعنی به جای شخص، شخصیت را دیدن.
101-ای گوهر آفرینش! زن چه نیکو مقامی دارد که فاطمه از افق او تجلی کرد و مریم و زینب از آسمان او درخشیدند و آسیه و خدیجه از هستی او طلوع کردند. پس گوهر وجود خود را به صدفحجاب زینت بخش که حجاباسلامی از جلوه های زیبای بندگی است.