کد مطلب: 19858 تعداد بازدید: ۱۱۶۴

راه ولایت، کلام ولایت2

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
راه ولایت، کلام ولایت2

راه ولایت،کلام ولایت2

حضرت امام خامنهای روحیفداه:

«اگر آرایش جدید دشمن را نشناختیم و خوابیدیم، از بین رفتهایم».

این مسئلۀ "تهاجم فرهنگی" که ما بارها روی آن تأکید کردهایم، واقعیت روشنی است؛ با انکار آن، ما نمیتوانیم اصل تهاجم را از بین ببریم. تهاجم فرهنگی را نباید انکار کرد؛ وجود دارد. به قول امیرالمؤمنین(صلواتالله علیه): «مَن نامَ لَم یُنَم عَنه»؛ اگر شما در سنگر خوابت برد، معنایش این نیست که دشمنت هم در سنگر مقابل خوابش برده است .تو خوابت برده؛ سعی کن خودت را بیدار کنی. ما باید توجه داشته باشیم که انقلاب فرهنگی در تهدید است؛ کما اینکه اصل فرهنگ ملی و اسلامی ما در تهدید دشمنان است.

من یادم میآید که در اوایل جنگ، گزارشهایی میرسید که مثلاً دشمن تا فلان جا آمده است؛ دشمن دارد فلان جا را بمباران میکند؛ مکرر هم از طرف نیروهای حزباللهی در محیطهای گوناگون انقلابی، این مطلب تکرار میشدآن بندۀ خدایی که مسئول نیروهای مسلح بود(بنیصدر)، انکار میکرد و میگفت دروغ است؛ اصلاً چه کسی میگوید که عراق دارد به ما حمله میکند؟! در بین مردم شایع شده بود که عین خوش را گرفتهاند؛ او به آنجا رفت و از تلویزیون با او مصاحبه کردند؛ گفت:  میگویند عین خوش را گرفتهاند؛ من الان دارم در عینخوش مصاحبه میکنم !او از عینخوش بیرون آمد؛ اما سه، چهار ساعت بعد، دشمن عینخوش را گرفت! بله، دشمن بیرون عینخوش بود؛ در عینخوش نبود؛ اما این به معنای آن نبود که دشمن نیست.

ما نبایستی چیزی را که روشن و واضح است، انکار کنیم .در دانشگاه، در بیرون دانشگاه، حتی در رسانههای جمعی ما، در کتابهایی که مینویسند، در ترجمههایی که میکنند، در شعرهایی که میسرایند، در برنامههای فرهنگیِ علیالظاهر بیارتباط به ما که در دنیا وجود دارد و خبرش را قاعدتاً شما آقایان -که عناصری فرهنگی هستید ـ میشنوید، همه جایک آرایش نظامیِ فرهنگیِ بسیار خطرناک علیه انقلاب درست شده است و وجوددارد.

این، آن چیزی نیست که مثلاً از صد سال قبل بوده است. بله، از صد سال قبل هم تهاجم فرهنگی علیه اسلام بود؛ اما وقتی که انسان با یک دشمن خوابآلوده رو به روست، آرایش نظامیاش یک نوع است؛ وقتی با یک دشمن بیدار رو به روست، آرایش نظامی نوع دیگر میشود. آن روز عالم اسلام، خوابآلوده، بلکه تخدیر شده و مست بود؛ اصلاً گاهی دشمن به او ضربهای میزد، یک سوزن در رگش فرومیکرد و چیزی تزریق میکرد؛ تمام میشد میرفت؛ اما الان اسلام بیدار است؛ دشمن دنیای غرب، امروز بیدار است؛ مثل قهرمانی در میدان است؛ یک خاطرۀ تمام نشدنی از شخصیتی مثل امام را با خودش دارد؛ این همه ذخیرۀ انقلابی دارد؛ اینهمه جوان خوب دارد؛ اینها شوخی نیست . امروز دشمن در مقابل وضع کنونی ما، آن ژست و آرایش نظامی صدسال یا پنجاه سال پیش را به خود نمیگیرد. ما باید آرایش جدید دشمن را بشناسیم؛ اگر نشناختیم و خوابیدیم، از بین رفتهایم؛ همان «مَن نامَ لَم یُنَم عَنه»است. «إِنَّ أَخَا الْحَرْبِ الْأَرِقُ وَ مَنْ نَامَ لَمْ يُنَمْ عَنْهُ»؛ مرد جنگ باید بیدار باشد؛ و اگر تو خوابیدی، لازمه اش این نیست که حتماً دشمن تو در سنگر مقابل خوابیده باشد؛ او ممکن است بیدار باشد.

بیانات ‌  مقام معظم رهبری(مدّ ظلّه العالی)در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی،۲۰/۰۹/۱۳۷۰