کد مطلب: 19840 تعداد بازدید: ۱۱۹۸

راه ولایت، کلام ولایت1

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵
راه ولایت، کلام ولایت1

راه ولایت،کلام ولایت

حضرت امام خامنهای روحیفداه:

«هیچ چیز بقدر مقابله با زورگوها و مُفسدها و زیاده خواهها و مفتخوارها مردم را خوشحال نمیکند».

اگر به کتابها مراجعه کنید، فصول زیادی را در بیان برجستگیهای امیرالمؤمنین(علیه السلام) خواهیددید...  اما به گمان من آنچه از همه بالاتر است، سیرۀ آن بزرگوار در حکومت است . جای امتحانِ اساسی اینجاست... این رفتارِ به شدت بینظیر و شگفتآور، باید الگوی ما باشد...

حکومت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در زمینه­ ی اقامه­ ی عدل، حمایت از مظلوم، مواجهه با ظالم و طرفداری از حق در همه­ ی شرایط، الگویی است که باید از آن تبعیت شود. این کهنگی بردار هم نیست ... ما اینها را باید دنبال کنیم؛ اصول اینهاست. اینکه میگوییم حکومت اصولگرا، یعنی پیرو و پایبند به چنین ارزشهای ماندگاری که هرگز کهنگیپذیر نیست. اتفاقاً زورگوها و قلدرهای دنیا از همین پایبندی ناراحتاند. آنها هم از همین خشمگین میشوند که چرا حکومت اسلامی در ایران طرفدار مظلومان فلسطین یا طرفدار ملت افغانستان است یا با فلان دولت قلدر و ظالم در دنیا سازش نمیکند. اینکه شما میبینید بنیادگرایی و اصولگرایی مثل یک دشنام،در دست و دهان دشمنان این ملت میچرخد،به خاطر همین است... آن روز با امیرالمؤمنین هم بر سر همین چیزها جنگیدند...

البته ممکن است کسی بپرسد چرا اینها را با مردم در میان میگذارید؛ بروید بخشنامه کنید تا مسئولان حکومت رفتارشان را اینگونه کنند؛ یا بروید مسئولان را نصیحت کنید. اولاً همه یا اغلب این چیزها بخشنامه ای و دستوری نیست. اینها مسائلی است که با ایمان و باور و دلبسته بودن به یک حقیقت و با عزم و اراده­ ی پولادینِ ناشی از ایمان تحقّقپذیر است... به مسئولان دستور هم میدهیم... نصیحت هم میکنیم، اما اینهم کافی نیست. این حقایق باید در جامعه به صورت عرف در آید و مطالبات جامعه را تشکیل دهد...

این پذیرفته نیست که ما جهتی را انتخاب کنیم که نقطه­ ی مقابلِ جهت امیرالمؤمنین(علیه السلام) باشد. او به سمت سختگیریِ بر خود میرفت، حال هدف مسئول عالیِ دولتی و حکومتی ما از قبول مسئولیت و مأموریت، عمران و آباد کردن دنیای خود باشد؟ پذیرفته نیست که مأمور عالیرتبه­ ی نظام جمهوری اسلامی، مثل بقیه­ ی کاسبیها، مسئولیت خود را یک کاسبی حساب کند. مسئولیتهای والا در نظام جمهوری اسلامی،کاسبی و سرمایه نیست که انسان برای ادارۀ دنیای خود به دنبال آن برود...

امروز اگر شعار مبارزه با فساد مالی و اقتصادی داده میشود، هر کس پیرو امیرالمؤمنین است، باید از این شعار پیروی کند. هر کس به معنای واقعی کلمه، دنبال صلاح و اصلاح است، باید دنبال اینکار، حرکت کند. دستگاههای مسئول، اعم از قوه­ ی قضائیه یا قوه­ ی مجریه یا قوه­ ی مقننه، خود را موظف بدانند این شعار را تحقق بخشند و نگذارند در حدِّ یک شعار تو خالی و یک لفّاظی، باقی بماند. مبارزه با فساد، یکی از پایههای اصلی حکومت و نظام اسلامی است. این روش امیرالمؤمنین است...

آنچه که من فهمیدهام، این است که هیچ چیزی مردم را بقدر این خوشحال نمیکند که نظام جمهوری اسلامی در راه احقاق حقِّ عامه­ ی مردم، با زورگوها و مُفسدها و زیاده خواه ها و مفتخوارها مقابله کند. مجلس و دولت و قوه­ ی قضائیه هم وظیفه دارند و باید همه­ ی آنها در این جهت حرکت کنند و به راه بیفتند.

بیانات مقام معظم رهبری(مدّ ظلّه العالی)درخطبههای نماز جمعه۲۱رمضان،۱۶/۰۹/ ۱۳۸۰