کد مطلب: 17166 تعداد بازدید: ۳۶۲

نه دی

یکشنبه ۶ دى ۱۳۹۴
نه دی، مبیّن کوثر و ابتر بود که گفتند خامنه‌ای کوثر است، دشمن او ابتر است.