کد مطلب: 17067 تعداد بازدید: ۳۵۹

دوره مهارت افزایی تحقیق

شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴
دوره مهارت افزایی تحقیق در حوزه علمیه الزهرائ(س) خلخال برای طلاب مدرسه ارائه گردید

دوره مهارت افزایی تحقیق در حوزه علمیه الزهراء(س) خلخال برای طلاب مدرسه، به منظور افزایش مهارت طلاب مدرسه جهت تدوین تحقیق برگزار گردید.