کد مطلب: 17066 تعداد بازدید: ۴۲۶

مسابقه قرآن

جمعه ۲۷ آذر ۱۳۹۴
مسابقه قرآئت و حفظ قران در حوزه علمیه الزهراء(س) شرستان خلخال برگزار گردید

مسابقه قرآئت و حفظ قران  در حوزه علمیه الزهراء(س) شرستان خلخال برگزار گردید