کد مطلب: 17003 تعداد بازدید: ۵۳۳

برنامه به مناسبت دهه آخر ماه صفر

دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴
برنامه ای با عنوان دهه آخر ماه صفر در حوزه علیه الزهراء(س) خلخال برگزار گردید. در این برنامه سه برنامه اجرا شده 1- سخنرانی توسط حاج آقای اخگر از اساتید حوزه برادارن و خواهران2- ارائه صفره احسان 3- اعزاداری