کد مطلب: 16769 تعداد بازدید: ۴۱۲

جنگ نرم

جمعه ۲۹ آبان ۱۳۹۴
مقام معظم رهبري: «جنگ نرم يعني ايجاد ترديد در دلها و ذهن هاي مردم»

مقام معظم رهبري در اين باره مي فرمايند: «جنگ نرم يعني ايجاد ترديد در دلها و ذهن هاي مردم»