کد مطلب: 16750 تعداد بازدید: ۴۴۵

بازدید امام جمعه از نمایشگاه کتاب و نرم افزار

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴
امام جمعه محترم شهرستان خلخال حاج آقای رشتبری از نمایشگاه نرم افزار و کتاب حوزه علمیه الزهراء(س) خلخال بازدید کردند.

امام جمعه محترم شهرستان خلخال حاج آقای رشتبری از نمایشگاه نرم افزار و کتاب حوزه علمیه الزهراء(س) خلخال بازدید نموددند. در این بازدید حاج آقای رشتبری ضمن اشاره به اهیمت علم و کتابخانی، طلاب و اساتید حوزه  را به خواندن حداقل یک کتاب دریک روز دعوت نمودند .