کد مطلب: 16733 تعداد بازدید: ۳۲۲

هفته کتاب

سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴
گرامی داشت هفته کتاب

به مناسبت هفته کتاب، نمایشگاهی با عنوان آشنایی با نرم افزارها از جمله؛ احکام، کودکان، عقاید، قصه های کودکان، قرآن و..... برگزار گردید.