کد مطلب: 16687 تعداد بازدید: ۴۰۵

کتاب، دروازه ای به سوی جهان دانش

شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴
پیام تبریک به مناسبت هفته کتابخوانی

کتاب، دروازه ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است و ارائه کتاب های خوب، یکی از بهترین ابزارها برای به کمال رساندن انسان هاست و کسی که در این دنیای زیبا به زندگانی می پردازد، نمی تواند با دنیای کتاب بی ارتباط باشد. پس بیاییم با گرامی داشت این هفته و نام مبارک آن، با هدیه کتاب هایی به هم نوعان خود، در پروراندن دانش و کمال سهیم باشیم.مدرسه علمیه الزهراء سلام الله وظیفه خود می داند هفته کتاب و کتابخوانی را برعموم عاشقان کتاب و کتابخوانی بخصوص طلاب محترم تبریک بگوید.