کد مطلب: 16617 تعداد بازدید: ۳۲۱

حضور حوزه علميه الزهراء(سلام الله عليها)خلخال در راهپيمايي سيزدهم آبان ماه

شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴
حوزه علميه الزهراء(سلام الله عليها) خلخال در راهپيمايي سيزدهم آبان ماه به صورت پر شور شركت نمودند و با سر دادن شعار «مرگ بر آمريكا »و« مرگ بر استكبار »و «مرگ بر سرائيل »انزجار خود را از استكبار جهاني اعلام كردند

حوزه علميه الزهراء(سلام الله عليها) خلخال در راهپيمايي سيزدهم آبان ماه به صورت پر شور شركت نمودند  و با سر دادن شعار «مرگ بر آمريكا »و« مرگ بر استكبار »و «مرگ بر سرائيل »انزجار خود را از استكبار جهاني اعلام كردند.