کد مطلب: 13195 تعداد بازدید: ۵۴۵

یک شنبه 23 آذر ماه

یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳
روز یک شنبه 23 آذر ماه با عنوان « پژوهش و روش های تحقیق گام به گام » نامگذاری شده است ، این روز بر پژوهشگران گرامی باد.
 
مقام معظم رهبری مد ظله العالی :
بدون انواع دانش ، اقتدار کشور امکان پذیر نیست ، دانش اقتدار می آورد.
                                                                                                        

                                                                                                                                                                 دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور