کد مطلب: 13129 تعداد بازدید: ۳۴۵

دعاها و آیات پیش از درس

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳
دعاها و آیات پیش از درس:
 
اگر دانشجو بخواهد هوشیارانه یک بحث علمی را پیگیری بکند (سوره اعلی ) را بر زبان جاری کند، زیرا مفاهیم آن تجانس خاصی با مذاکرات علمی دارد .
خواندن آیه الکرسی : اعتماد و اطمینان را بالا می برد .
خواندن سوره حمد : آرامش عجیبی به آدمی می دهد و در حالت آرامش ، یاد گیری بالا می رود .
سوره اخلاص : نیز تأثیر شگرفی بر حضور ذهن دارد .